SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Správa o vývoji hospodárstva SR - 2Q/2022

Priemysel tretí mesiac po sebe udržal tržby v raste, stavebníctvo a služby boli pod úrovňou minulého roka.

Štatistický úrad zverejnil pravidelnú správu o vývoji tržieb v jednotlivých sektoroch hospodárstva SR.

Júlové tržby roku 2022 medziročne stúpli v troch z piatich sektorov ekonomiky, pričom vysokú dynamiku rastu si zachovala už len doprava a skladovanie. Vybrané trhové služby a stavebníctvo napriek rastu cien zaznamenali pokles tržieb.

V súhrne za sedem mesiacov roku 2022 medziročne vzrástli tržby v doprave a skladovaní o 25,9 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 13,4 %. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol kumulovaný medziročný rast tržieb o 5,4 % a vo vybraných trhových službách stúpli tržby o 3,2 %. Stavebníctvo zaznamenalo pokles tržieb o 2,9 %.

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka