SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Komora podporuje Hackathon nových nápadov

Odborníci pomáhajú študentom hľadať nové riešenia pre lepšie podnikanie aj verejné služby na hornej Nitre.

V dňoch 7. - 9. 2. 2023 prebieha v Partizánskom podujatie “Hackathon”, v rámci ktorého hľadajú tímy mladých ľudí, pod odborným dohľadom skúsených mentorov a odborníkov, riešenia v oblastiach: inteligentné technológie, životné prostredie, zdravotná starostlivosť.

Slovenská živnostenská komora sa rozhodla partnersky podporiť toto podujatie, ktoré rozvíja podnikavosť mladých ľudí a vytvára priestor pre nové podnikateľské nápady.

Viac informácii o podujatí nájdete na stránke https://pronea.sk/hackathon2023/

Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka