Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava, tel./fax: 02/207 07 363; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel: +421 907 910 781; E-mail: bohacik@szk.sk

Adresár Slovenskej živnostenskej komory

Sídlo SŽK:

Predseda SŽK
Oldřich Holiš
e-mail: predseda@szk.sk
Úrad komory
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Pilková
Tel.: 041/7645195
e-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária Úradu komory v Bratislave
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava
Tel./fax: 02/207 07 363
e-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach
Kukučínova 23, 04001 Košice
Tel: +421 907 910 781
e-mail: bohacik@szk.sk

Krajské zložky komory:

KZK Banská Bystrica
Horná 13, 974 04 Banská Bystrica
JUDr. Tomáš Suchý, PhD., predseda
Tel.: 048/3219959
e-mail: kzkbbystrica@szk.sk
KZK Bratislava
Sliačska 1/E, 83102 Bratislava
Vladimír Mička , predseda
Tel.: 02/207 07 363
e-mail: kzkbratislava@szk.sk
KZK Košice
Kukučínova 23, 040 01 Košice
Ervín Boháčik, predseda
Tel: +421 907 910 781
e-mail: bohacik@szk.sk
KZK Nitra
Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Marek Štrba, predseda
Tel.: 0949 816 505
e-mail: kzknitra@szk.sk
KZK Prešov
Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov
Juraj Drál, predseda
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Fedor
Tel.: 0908 991 481
e-mail: kzkpresov@szk.sk
KZK Trenčín
Legionárska 5, 911 01 Trenčín
Ing. Vladimír Filko, predseda
Tel.: 0903 770 246
e-mail: kzktrencin@szk.sk
KZK Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Ing. Róbert Schmidt, predseda
Kontaktná osoba: Helena Schmidtová
Tel./fax: 033/5512720
e-mail: schmidt@szk.sk
KZK Žilina
Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina
Ing. Pavol Višňovský, PhD., predseda
Tel.: 0918/696 580
e-mail: kzkzilina@szk.sk
Živnostenské noviny
Živnostenské noviny
Ponuky členov SŽK
Partner SŽK
Partneri
Zákony pre ľudí Regionálna rozvojová agentúra
Odkazy na iné stránky