SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Ministerstvá

Kancelária prezidenta SR


Hodžovo nám. 1, 810 00 Bratislava
02/59333319
informacie@prezident.gov.sk
www.prezident.sk

Národná rada SR


Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava
02/59721111-2
info@nrsr.sk
www.nrsr.sk

Úrad vlády SR


Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava
02/57295111
urad@vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a komunikácii SR


Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava
02/59494111
info@telecom.gov.sk
www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií SR


Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
02/59581111
info@mfsr.sk
www.finance.gov.sk

Ministerstvo hospodárstva SR


Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
02/48541111
info@economy.gov.sk
www.economy.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR


Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
02/59391155
mksr@culture.gov.sk
www.culture.gov.sk

Ministerstvo obrany SR


Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
02/44258885
iveta.viragova@mod.gov.sk
www.mosr.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR


Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1
02/59266111
tlacove@land.gov.sk
www.mpsr.sk

Ministerstvo práce, sociálny vecí a rodiny SR


Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
02/59751111
okv@employment.gov.sk
www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR


Župné nám. 13, 813 11 Bratislava 1
02/59353111
tlacove@justice.sk
www.justice.gov.sk

Ministerstvo školstva SR


Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
02/59374111
inform@education.gov.sk
www.minedu.sk

Ministerstvo vnútra SR


Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
02/50941111
tokmv@minv.sk
www.minv.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR


Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
02/58317111
informacie@build.gov.sk
www.build.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR


Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
02/59781111
informacie@foreign.gov.sk
www.foreign.gov.sk

Ministerstvo zdravotníctva SR


Limbova 2, 837 52 Bratislava 37
02/59373111
office@health.gov.sk
www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR


Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
02/59561111, 59562222
info@enviro.gov.sk
www.enviro.gov.sk
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy