SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Poisťovne

Sociálna poisťovňa


Ul. 29. augusta č. 8-10, 813 63 Bratislava 1
02/59248111-2 0800 123 123
praca@socpoist.sk
www.socpoist.sk

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.


Mamateyova 17, 850 05 Bratislava 55
02/67277111 0850 003 003
infolinka@vszp.sk
www.vszp.sk

Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.


Ondavská 3, 820 05 Bratislava
02/50266111 0850 311 443
info@szp.sk
www.szp.sk

APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s.


Kazanská 44, 820 14 Bratislava
02/35241602, 40201511 0800 120 004
infocentrum@apollo.sk
www.apollo.sk

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.


Karadžičova 8, 821 08 Bratislava
02/57264101-2 0800 150 150
www.dovera.sk

Union zdravotná poisťovna, a. s.


Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava
02/20815606, 20811525 0850 003 333
union.direct@union.sk
www.unionzp.sk
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy