SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Živnostenské úrady

Bratislavský kraj

Okresný úrad Bratislava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Bratislava
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
0917 751 036
02 5443 31 66

Okresný úrad Malacky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Malacky
Záhorácka 60A, 901 01 Malacky
034 7971 236
034 772 38 54

Okresný úrad Pezinok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Pezinok
M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok
033/6411142, 033/3400725
033/6411113

Okresný úrad Senec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Senec
Hurbanova 21, 903 01 Senec
02/40 202 472

Trnavský kraj

Okresný úrad Dunajská Streda - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Dunajská Streda
Alžbetínske nám. 1194/1, 929 01 Dunajská Streda
031 5901 501
031 552 6286

Okresný úrad Galanta - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Galanta
Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
031/788 6137, 031 788 6138
031/780 3976

Okresný úrad Piešťany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
+421-33-7353 344, +421-33-7353 343
+421-33-7353 303

Okresný úrad Senica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Senica
Vajanského 17, 905 01 Senica
034/ 6987 212
034/ 6513 338

Okresný úrad Trnava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Trnava
Kollárova 8, 917 02 Trnava
0908 808 600
033/5564 268

Trenčiansky kraj

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
038/760 60 01 kl. 144, 135
038/760 27 44

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 2254/36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
032 7745 530
032 7745 535

Okresný úrad Považská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Považská Bystrica
Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica (5. poschodie)
042/ 43 00 117
042/ 43 00 141

Okresný úrad Prievidza - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Prievidza
Medzibriežková č.2, 971 73 Prievidza
046/5156 272
046/5156 222

Okresný úrad Trenčín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Trenčín
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
032/7411 420
032/7411 316

Nitriansky kraj

Okresný úrad Komárno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Komárno
Nám. M. R. Štefánika 10, prízemie, 945 36 Komárno
035/7900802
035/7710692

Okresný úrad Levice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Levice
Ľudovíta Štúra 53, 934 03 Levice
036/6357720
036/6357703

Okresný úrad Nitra - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Nitra
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra
037/65 49 284
037/65 13 860

Okresný úrad Nové Zámky - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Nové Zámky
Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
035/3613102, 035/6913135
035/6913148

Okresný úrad Šaľa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Šaľa
Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
0961/34 2030
0961/34 2009

Okresný úrad Topoľčany - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Topoľčany
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany
038/54 33 243
038/53 21 192

Žilinský kraj

Okresný úrad Čadca - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Čadca
Palárikova 91, 022 01 Čadca
041/4308720,722,725
041/4308755,771

Okresný úrad Dolný Kubín - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Dolný Kubín
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
043/581 42 11
043/581 42 31

Okresný úrad Liptovský Mikuláš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Liptovský Mikuláš
Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
044/551 87 40
044/551 87 17

Okresný úrad Martin - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Martin
Nám. S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
043/4131596, 043/4204241
043/4224781
Pracovisko Turčianske Teplice
SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
043/4 923 312

Okresný úrad Námestovo - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Námestovo
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo
043/ 558 14 52 kl 404, 402, 403, 408
043/ 552 31 63
Pracovisko v Tvrdošíne
Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín
0915 912 198

Okresný úrad Ružomberok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Ružomberok
Dončova 11, 034 01 Ružomberok
044/4300905, kl.102, 123, 114, 112,124
044/4322871

Okresný úrad Žilina - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Žilina
Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
041/5117441
041/5651428

Banskobystrický kraj

Okresný úrad Banská Bystrica - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Banská Bystrica
Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
+421 48 4306 212, 211, 210, 213, 214, 218, 0903 502 318
+421 48 413 54 60

Okresný úrad Brezno - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Brezno
Nám. M.R. Štefánika 40, 977 01 Brezno
048 6304 931
048 6304 992

Okresný úrad Lučenec - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Lučenec
Námestie Republiky 26, 984 36 Lučenec
0961 65 2150, 0961 65 2151
0961 65 2109

Okresný úrad Rimavská Sobota - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Rimavská Sobota
Námestie M. Tompu 2, 979 01 Rimavská Sobota
047/5623 464
047/5621 427

Okresný úrad Veľký Krtíš - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Veľký Krtíš
Námestie A.H.Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
047/481 73 24
047/481 73 45

Okresný úrad Zvolen - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Zvolen
Námestie SNP 35/48, 961 08 Zvolen
045/5332 506
045/5331 258

Okresný úrad Žiar nad Hronom - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Žiar nad Hronom
Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
045/6781 676
045/6781 634

Prešovský kraj

Okresný úrad Stará Ľubovňa - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Stará Ľubovňa
Nám. gen. Štefánika č.1, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 43 239 31
+421 52 43 248 01

Okresný úrad Humenné - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Humenné
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
057/7704230
057/7881401

Okresný úrad Kežmarok - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Kežmarok
Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
052/4261 508
052/4261 524

Okresný úrad Poprad - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad
052/7160 291
052/7725 020

Okresný úrad Prešov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Prešov
Námestie mieru 3, 081 92 Prešov
051/708 24 30
051/772 48 70

Okresný úrad Bardejov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Bardejov
Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov
+421 54 4710 346
+421 54 4746653

Okresný úrad Stropkov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Stropkov
Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
054/742 4457
054/742 3790

Okresný úrad Svidník - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Svidník
Sov.hrdinov 102, 089 01 Svidník
+421 54 7863 101
+421 54 7863 299

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
057/4880940
057/4422892

Košický kraj

Okresný úrad Košice - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Košice
Komenského 52, 041 26 Košice
+421-55-6001 160
+421-55-633 67 18

Okresný úrad Košice-okolie - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Košice-okolie
Hroncova 13, 041 70 Košice
055 6004 191
055 6325 983

Okresný úrad Michalovce - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Michalovce
Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
+421 56 6280770
+421 56 6280702

Okresný úrad Rožňava - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Rožňava
Špitálska 3, 048 01 Rožňava
058/7343579

Okresný úrad Spišská Nová Ves - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Spišská Nová Ves
Štefánikovo námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves
053/4176374
053/4176374

Okresný úrad Trebišov - odbor živnostenského podnikania v postavení JKM

Okresný úrad Trebišov
M.R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
056/6714168
Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy