Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Obchodný zákonník

Obchodný zákonník (účinný od 1.1.2017) Obchodný zákonník (účinný od 18.3.2016) Obchodný zákonník (účinný od 1.1.2016) Obchodný zákonník (účinný od 1.7.2015) Obchodný zákonník (účinný od 29.4.2015) Obchodný zákonník (účinný od 1.1.2014) Obchodný zákonník (účinný od 1.12.2013) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk