SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zákon o BOZP

Zákon o BOZP (účinný od 2.1.2016) Zákon o BOZP (účinný od 1.8.2015) Zákon o BOZP (účinný od 1.7.2015) Zákon o BOZP (účinný od 1.6.2014) Zákon o BOZP (účinný od 1.1.2014) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk

BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy