SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zákon o cestnej doprave

Zákon o cestnej doprave (účinný od 1.1.2016) Zákon o cestnej doprave (účinný od 1.7.2015) Zákon o cestnej doprave (účinný od 30.11.2013) Zákon o cestnej doprave (účinný od 01.10.2013) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk

BOZP u živnostníka Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Užitočné odkazy