Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk
Slovenská živnostenská komora
Kancelária úradu komory v Bratislave: Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; e-mail: riaditel@szk.sk

Zákon o dani z príjmov

Ponuky členov SŽK

Živnostenské noviny

Živnostenské noviny

Partneri

Generálny partner

VUB - Generálny partner

Regionálna rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra
Partner pre Váš rozvoj

Zákony pre ľudí

Odkazy na iné stránky

Staršie články

Celé znenie si prečítajte po kliknutí na nasledujúci odkaz: Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.1.2016) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.1.2015) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.9.2014) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.3.2014) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.1.2014) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk

Spravuje RALPH 2008-2014 posledná aktualizácia: 26.10.2014