Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, Tel.: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./fax: 02/44 46 14 00; E-mail: micka@szk.sk
Kancelária úradu komory v Košiciach:
Kukučínova 23, 040 01 Košice, tel./fax: 055/6941736; E-mail: bohacik@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Zákon o dani z príjmov

Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.1.2017) Zákon o dani z príjmov (účinný od 18.3.2016) Zákon o dani z príjmov (účinný od 2.1.2016) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.1.2016) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.9.2015) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.4.2015) Zákon o dani z príjmov (účinný od 15.3.2015) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.1.2015) Zákon o dani z príjmov (účinný od 1.9.2014) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk