SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Zákon o službách na vnútornom trhu

Zákon o službách na vnútornom trhu (účinný od 17.6.2016) Zákon o službách na vnútornom trhu (účinný od 1.12.2014) Zákon o službách na vnútornom trhu (účinný od 1.1.2013) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk

Duálne vzdelávanie Živnostenské noviny Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy