Slovenská živnostenská komora
Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; E-mail: uradkomory@szk.sk
Kancelária úradu komory v Bratislave:
Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; E-mail: riaditel@szk.sk
Generálny partner SŽK - VUB banka

Zákonník práce

Zákonník práce (účinný od 1.1.2015) Zákonník práce (účinný od 1.7.2014) Zákonník práce (účinný od 1.6.2014) Zákonník práce (účinný od 22.2.2014) Zákonník práce (účinný od 22.8.2013) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk