Úrad SŽK v Žiline: Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina, tel./Fax: 041/76 45 195; e-mail: uradkomory@szk.sk
Slovenská živnostenská komora
Kancelária úradu komory v Bratislave: Račianska 71, 832 59 Bratislava, tel./Fax: 02/44 46 14 00; e-mail: riaditel@szk.sk

Živnostenský zákon

Ponuky členov SŽK

Živnostenské noviny

Živnostenské noviny

Partneri

Generálny partner

VUB - Generálny partner

Regionálna rozvojová agentúra
Regionálna rozvojová agentúra
Partner pre Váš rozvoj

Zákony pre ľudí

Odkazy na iné stránky

Staršie články

Celé znenie si prečítajte po kliknutí na nasledujúci odkaz: Živnostenský zákon (účinný od 1.10.2013) Živnostenský zákon (účinný od 1.8.2013) Živnostenský zákon (účinný od 1.7.2013) Živnostenský zákon (účinný od 1.6.2013) Živnostenský zákon (účinný od 15.3.2013) Živnostenský zákon (účinný od 1.1.2013) Online aktuálna verzia predpisu

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Legislatíva je aktualizovaná vďaka partnerskej spolupráci s portálom Zákony pre ľudí.sk

Spravuje RALPH 2008-2014 posledná aktualizácia: 25.04.2014