SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Finančná správa informuje

Registrácia na Virtuálnu registračnú pokladnicu spustená

Už takmer dva týždne si môžu podnikatelia podať žiadosť o pridelenie kódu Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). Počas prvého dňa - 2.3.2015 (pondelok) tak spravilo takmer 500 podnikateľov. Táto bezplatná aplikácia umožní tým, ktorí musia od 1. apríla podľa zákona používať registračnú pokladnicu, splniť si novú povinnosť bezplatne a pri minimálnej administratívnej záťaži. Viac info »

Ako komunikovať s Finančnou správou

Existuje niekoľko spôsobov ako komunikovať s našou organizáciou. Najčastejšie klienti využívajú infolinku 048 /4317 222. Mailovú komunikáciu zabezpečujeme prostredníctvom aplikácie Live Agent. Sťažnosti a podnety prijímame na viacerých emailových adresách. Podnety týkajúce sa trestnej činnosti v oblasti DPH, spotrebných daní, ale aj nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu drog a nebezpečných materiálov, porušovania colných predpisov alebo práv duševného vlastníctva prevezmeme na zelenej linke +421 (800) 110110. Naša poštová adresa je Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica. Viac info »

Predĺžené fungovanie Call centra

Od 1. októbra 2014 sa podstatne zmenili predpisy, ktoré upravujú systém používania kontrolných známok. Ochrana zdravia spotrebiteľov, ale aj snaha o zníženie daňových únikov na spotrebných daniach viedli k legislatívnym zmenám, ktoré priniesli zmeny v oblasti tlače, distribúcie a vo vedení evidencie nových kontrolných známok.

Od 1. októbra zabezpečuje tlač kontrolných známok podľa nového systému tlače, distribúcie a použitia kontrolných známok už len jedna, a to štátna tlačiareň, ktorou je Mincovňa Kremnica. Tento štátny podnik je zároveň jediným miestom, kde sa odberateľom vydávajú kontrolné známky. Dohľad nad nakladaním s kontrolnými známkami a ich likvidáciou v tlačiarni vykonáva finančná správa. Nový elektronický systém kontrolných známok s dokonalejšími ochrannými prvkami by mal prispieť k sprehľadneniu trhu s liehovinami. Viac info »

Potravinová pomoc ako daňový výdavok

Bezodplatné odovzdanie zásob potravín Potravinovej banke Slovenska sa bude od 1. januára 2015 považovať za daňový výdavok. A to bez ohľadu na to, či sa cena týchto potravín pred uplynutím doby ich trvanlivosti postupne znižovala.

S touto zmenou prichádza novela zákona o dani z príjmov. Daňovník musí mať doklad o tom, že zásoby potravín odovzdal bezodplatne na základe zmluvy uzatvorenej s Potravinovou bankou Slovenska.

Inak do daňových výdavkov môže zahrnúť obstarávaciu cenu zásob tovaru s dobou trvanlivosti len v tom prípade, ak preukáže, že pre uplynutím doby spotreby jeho cenu postupne znižoval. Môže tak urobiť napríklad internou smernicou, z ktorej bude zrejmé kedy, v akej výška a za akých podmienok znižoval cenu tovaru. Viac info »

Predĺžené fungovanie Call centra

BRATISLAVA – 22. 04. 2014: Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) zostávajú podnikateľom posledné štyri dni. Štvrťroční platitelia ho budú tento mesiac posielať na finančnú správu po prvýkrát. Spoločne s daňovým priznaním na DPH je potrebné ho poslať do 25. apríla 2014. Celé znenie »

Kontrolný výkaz DPH o 5 dní

BRATISLAVA – 17. 04. 2014: Firmy majú posledných päť pracovných dní na podanie kontrolného výkazu DPH a daňového priznania na DPH. Po prvýkrát v tomto roku oba dokumenty podávajú nielen mesační, ale aj štvrťroční platitelia DPH. Termín na podanie je do 25. apríla 2014. Celé znenie »

Úspešné zavedenie kontrolného výkazu DPH

BRATISLAVA – 16.04.2014: Finančná správa spárovala milióny transakcií, ktoré získali na základe údajov v kontrolnom výkaze DPH (KV DPH). Analytické nástroje poukázali na stovky firiem, kde je opodstatnené začat kontrolu. Podozrivých transakcií je takmer dva milióny. Celé znenie »

Kontrolný výkaz DPH o tri týždne

BRATISLAVA – 04. 04. 2014: Tri týždne ostávajú platiteľom DPH na podanie daňového priznania na DPH a kontrolného výkazu DPH. Pre štvrťročných platiteľov je to prvý termín, v ktorom budú kontrolný výkaz podávať. Celé znenie »

Na Call centrum prišlo počas marca viac než 59 tisíc dopytov

BRATISLAVA – 02. 04. 2014: Počas marca 2014 sa na finančnú správu obrátilo 59 701 ľudí. Tiket prostredníctvom Live agenta podalo 17 016 ľudí a operátori infolinky vybavili za tretí kalendárny mesiac 40 592 telefonátov. Celé znenie »

Posledný týždeň na podanie daňového priznania

Bratislava – 24. 03. 2014: Občanom aj firmám ostáva posledných 7 dní na podanie daňového priznania na daň z príjmov za minulý rok v riadnom termíne. Finančná správa z tohto dôvodu predĺžila úradné hodiny aj pracovnú dobu call centra. Celé znenie »

Daňové úrady predĺžia úradné hodiny

Bratislava – 19. 03. 2014: Posilnené podateľne a dlhšie otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových priznaní na daň z príjmu za rok 2013. To treba podať a daň zaplatiť do 31. marca 2014. Celé znenie »

Na podanie kontrolného výkazu DPH (KV DPH) ostáva týždeň

BRATISLAVA – 18. 03. 2014: Mesační platitelia DPH majú posledný týždeň na podanie KV DPH za február 2014. Disciplína podnikateľov sa zatiaľ vyvíja lepšie ako pri prvom podávaní KV DPH, napriek tomu kontrolný výkaz zatiaľ nepodalo 85% firiem. Celé znenie »

Podnikatelia sú disciplinovaní a nenechávajú si kontrolný výkaz DPH (KV DPH) na poslednú chvíľu

BRATISLAVA – 11. 03. 2014: Stovky podnikateľov si podanie druhého kontrolného výkazu nenechali na poslednú chvíľu. Mesační platitelia DPH majú v poradí druhý kontrolný výkaz podať do 25. marca 2014. Disciplína podnikateľov sa zatiaľ vyvíja lepšie ako pri prvom podávaní KV DPH. Na podanie im zostávajú posledné dva týždne. Celé znenie »

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

BRATISLAVA – 05. 03. 2014: Upozornenie pre firmy, ktoré podnikajú v oblasti tabakových výrobkov. Novela zákona zavádza od 1. marca nový predmet dane, ktorým je tabaková surovina. Potvrdenie o zaradení do evidencie obchodníkov s tabakovou surovinou podľa starých pravidiel zaniká k 1. marcu 2014. Do 15. marca je potrebné, aby obchodníci s tabakovou surovinou oznámili colnému úradu stav zásob na sklade k 1. marcu. Celé znenie »

Daňové priznania – marec 2014

Bratislava – 04. 03. 2014: Necelé štyri týždne zostávajú firmám a občanom na podanie daňového priznania na daň z príjmu za minulý rok. Ak túto lehotu nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad odklad o 3 resp. o 6 mesiacov. Do 31. marca 2014 je potrebné nie len podať daňové priznanie, ale daň aj zaplatiť. Celé znenie »

Odbremenenie platiteľov dane z elektriny, uhlia a zemného plynu

BRATISLAVA – 21. 02. 2014: Od 1. januára 2014 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Od tohto dátumu sa zmenili povinnosti podávať daňové priznanie zo spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu. Celé znenie »

Tlačivá k dni z príjmu

Bratislava – 21. 02. 2014: Nové tlačivá daňových priznaní na daň z príjmov sú k dispozícii na portáli finančnej správy aj v aplikácii eDane Java verzia 2014. Celé znenie »

Nová podpisová politika finančnej správy

BRATISLAVA – 14. 02. 2014: Pre plynulé používanie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) finančná správa odporúča podnikateľom nainštalovať si aktualizáciu podpisovej politiky. Platnosť doterajšej skončila 31. 1. 2014. Aktualizácia platí tri roky. Celé znenie »

Elektronické tlačivá k dni z príjmu

Bratislava – 11. 02. 2014 Nové tlačivo daňových priznaní na daň z príjmov je k dispozícii na portáli finančnej správy – je možné ho vyplniť, skontrolovať a následne odoslať. Celé znenie »

Odklad daňového priznania aj tento rok

Bratislava – 07. 02. 2014: V tomto roku si občania aj podnikatelia opäť môžu oznámením predĺžiť termín na podanie daňového priznania. Lehotu si môžu predĺžiť bez ohľadu na to, či mali alebo nemali príjmy zo zahraničia. Celé znenie »

Firmy nevyužívajú colné výhody

BRATISLAVA – 05. 02. 2014: Po celej Únii pôsobí množstvo firiem, ktoré si môžu samy preclievať tovar. Túto výsadu majú vďaka tomu, že splnili náročné kritériá zamerané na bezpečnosť a colné predpisy. Mnohé z úkonov, ktoré by inak museli absolvovať na colnom úrade, si vedia zastrešiť samy. Na Slovensku má tieto bezpečnostné preverenia 54 podnikov. Firmy však túto výhodu nevyužívajú. Celé znenie »

SEPA o dva dni aj u nás

Bratislava – 30. 01. 2014: Koniec rozdielov medzi domácimi a zahraničnými transakciami. V týchto dňoch vstupuje Slovensko do SEPA, čo je Jednotná oblasť platieb v eurách. Aj finančná správa je súčasťou SEPA – od februára 2014 bude preto potrebné v rámci platieb pre finančnú správu zadávať číslo účtu v tvare IBAN. Nový tvar čísla účtu v sebe zahŕňa identifikáciu krajiny, banky aj čísla účtu. Celé znenie »

Podpísanie zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)

BRATISLAVA – 24. 1. 2014: Od 1. januára 2014 musia platitelia dane podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. V rámci komunikácie je možné použiť aj občiansky preukaz, ktorý po novom vydávajú aj so zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). Pomocou ZEP možno elektronicky realizovať úkony, ktoré by si inak vyžadovali písomnú formu a vlastnoručný podpis. ZEP túto písomnú formu plnohodnotne nahrádza. Celé znenie »

Call centrum do polnoci

BRATISLAVA – 17. 01. 2014: Finančná správa predlžuje úradné hodiny Call centra, ktoré bude k dispozícii aj počas nasledujúceho víkendu a 25. - 26. 1. 2014. Počas posledného dňa na podanie daňového priznania – 27.1.2014, bude Call centrum k dispozícii do polnoci. Tieto opatrenia sme pripravili pre daňové subjekty, nakoľko viac ako 10 000 firiem stále nie je zaregistrovaných na povinnú elektronickú komunikáciu. Celé znenie »

Výzva: Registrujte sa!!!
Tisícky podnikateľov zatiaľ neboli na colných úradoch

Bratislava – 20. 01. 2014: Od 1. januára 2014 majú platitelia DPH povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Kým na daňové úrady prišli dohody podpísať tisícky podnikateľov, colné úrady zvýšený záujem nezaznamenali. Finančná správa preto vyzýva platiteľov DPH, aby sa zaregistorvali čo najskôr a vyhli sa tak náporu pred podaním daňového priznania. Celé znenie »

SEPA - Single Euro Payments Area

Bratislava – 15. 01. 2014: Aj finančná správa je súčasťou európskeho projektu SEPA – od februára 2014 bude preto potrebné v rámci platieb pre finančnú správu zadávať číslo účtu v tvare IBAN. Nový tvar čísla účtu v sebe zahŕňa identifikáciu krajiny, banky aj čísla účtu. Celé znenie »

FS predlžuje úradné hodiny - Call Centrum funguje aj cez víkend

Bratislava – 14. 01. 2014: Počas nasledujúceho týždňa od 20.1.2014 do 27.1.2014 predlžujú daňové a colné úrady úradné hodiny. Každý pracovný deň budú verejnosti k dispozícii do 19.00 hod. Predĺženie úradných hodín sa týka oblasti registra. Rovnako predlžujeme úradné hodiny Call Centra, ktoré bude okrem každodenného fungovania od 8.00 do 19.00 hodiny k dispozícii aj počas víkendov 18. - 19. 1. a 25. - 26. 1. 2014. Celé znenie »

13 500 subjektov zatiaľ elektronicky nekomunikuje

Bratislava – 31.12.2013: Asi 13 500 firiem, platcov DPH, stále nekontaktovalo finančnú správu. Nemôže teda komunikovať elektronicky a splniť zákon, ktorý vstúpil do platnosti pred dvoma týždňami. Koncom roka bolo takýchto firiem cca 15 000. Celé znenie »

Tlačivá k dni z príjmu

Bratislava – 10. 01. 2014: Nové tlačivá daňových priznaní na daň z príjmov sú k dispozícii na portáli finančnej správy.
Tlačivá daňového priznania na daň z príjmu fyzických osôb typ A a B, a tiež na daň z príjmu právnických osôb sú pre verejnosť na portáli finančnej správy. Občania ich nájdu spoločne so všetkými ostatnými vzormi daňových priznaní na adrese: Celé znenie »

Portál finančnej správy – najčastejšie otázky a odpovede

Bratislava – 09. 01. 2014: Portál finančnej správy už funguje na všetkých štandardných internetových prehliadačoch. Včera sme odstránili aj posledné technické obmedzenia, ktoré komplikovali používanie portálu v Mozilla Firefox. Celé znenie »

Daň z motorových vozidiel ide na účty VÚC

Bratislava – 08. 01. 2014: Daň z motorových vozidiel je príjem pre vyššie územné celky. Preto je dôležité, v ktorom kraji majú podnikatelia automobil prihlásený. Tam totiž treba podať daňové priznanie, aj daň zaplatiť. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014. Celé znenie »

Videonávody a pomôcky

Bratislava – 07. 01. 2014: Nový portál finančnej správy má za sebou prvý týždeň fungovania. Za sedem dní novú stránku navštívilo cca 100 000 ľudí a zaregistrovalo sa nej takmer 1 500 používateľov. Pre občanov sme pripravili aj pomôcky vo forme videonávodov. Celé znenie »

Portál finančnej správy má desaťtisíce návštevníkov

Bratislava – 03. 01. 2014: Za necelé tri dni si nový portál finančnej správy prezrelo približne 57 860 návštevníkov. Portál je vstupnou bránou pre komunikáciu s podnikateľmi či občanmi a to nie len prostredníctvom live chatu ale tiež na podávanie dokumentov. Celé znenie »

Už druhý deň funguje nové call centrum finančnej správy

BRATISLAVA – 02. 01. 2014: Asi 1 000 ľudí už využilo vynovené call centrum finančnej správy. Pôvodná infolinka prešla technickým dovybavením, a pracovníci, ktorí komunikujú s verejnosťou, boli nanovo vyškolení. Informácie môže verejnosť získať na nezmenenom telefónnom čísle 048/ 43 17 222. Celé znenie »

Nový portál finančnej správy

Bratislava – 02. 01. 2014: Finančná správa včera spustila nový portál. Je vstupnou bránou pre komunikáciu s podnikateľmi či občanmi a to nie len prostredníctvom live chatu ale tiež na podávanie dokumentov. Len počas dnešného dňa sa na portál prihlásilo viac ako 15 000 unikátnych návštevníkov, ktorý na stránke strávili v priemere takmer 9 minút. Celé znenie »

Registrácia na novom portáli finančnej správy

Bratislava – 01. 01. 2014: Firmy, ktoré sú platcami DPH, od dnes komunikujú s finančnou správou len elektronicky. Slúži im na to nový portál finančnej správy, ktorý bol dnes nasadený do ostrej prevádzky. Práve on je vstupná brána pre podnikateľov na podávanie daňových priznaní či iných dokumentov (žiadostí, odvolaní a pod.). Celé znenie »

15 000 subjektov zatiaľ elektronicky nekomunikuje

Bratislava – 31.12.2013: Asi 15 000 firiem, platcov DPH, stále nekontaktovalo finančnú správu. Nemôže teda komunikovať elektronicky a splniť zákon, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2014. Koncom novembra bolo takýchto firiem cca 30 000, polovica z nich si už povinnosť splnila. Celé znenie »

Zmeny na kontaktných miestach

BRATISLAVA – 30. 12. 2013: Od 2. januára 2014 budú na troch kontaktných miestach daňových úradov zmenené úradné hodiny. Ďalšie dve kontaktné miesta daňových úradov od tohto dátumu zanikajú. Celé znenie »

Vypnutie systému eTax

BRATISLAVA – 27. 12. 2013: Finančná správa dnes definitívne odstaví systém eTax. Posledné dni roku 2013 využijeme na premigrovanie dát z tohto systému na nový portál finančnej správy. Oficiálne spustenie nového portálu bude už o 4 dni, teda v prvý deň nového roka 2014. Celé znenie »

Nové tlačivá

Bratislava – 23. 12. 2013: Nové tlačivá daňových priznaní na daň z príjmov budú k dispozícii počas januára. Pre verejnosť ich sprístupníme na novom portáli finančnej správy, ako aj v tlačenej podobe, na úradoch v treťom januárovom týždni. Termín na podanie priznania na daň z príjomv je 31. marec 2014. Celé znenie »

Novinka pre obce

Bratislava – 23. 12. 2013: Od 1. januára 2014 platí pre obce novinka. Ak vydajú obchodníkovi povolenie na ambulantný predaj výrobkov, majú to ohlásiť finančnej správe. Môžu tak urobiť prostredníctvom špeciálnej emailovej adresy, alebo telefonicky. Celé znenie » Oznámenie o vydaní povolenia »

Daň z motorových vozidiel

Bratislava – 20. 12. 2013: Daňové priznania na daň z motorových vozidiel za rok 2013 sú už k dispozícii v tlačenej podobe na každom daňovom úrade. Využiť to môžu všetky subjekty, ktoré nie sú platcami DPH. Ak je podnikateľ platca DPH, priznanie už podáva elektronicky prostredníctvom nového portálu finančnej správy. Termín na podanie daňového priznania je do 31. januára 2014. Celé znenie »

30 000 subjektov zatiaľ elektronicky nekomunikuje

Bratislava – 19.12.2013: Asi 30 000 firiem, platcov DPH, stále nekontaktovalo finančnú správu. Nemôže teda komunikovať elektronicky a splniť zákon, ktorý vstúpi do platnosti v januári 2014. Celé znenie »

Elektronické doručovanie písomností od 01.01.2014 platí aj pre komunikáciu s colnými úradmi

Bratislava – 18.12.2013: Upozornenie pre platiteľov dane z pridanej hodnoty. Povinnosť doručovať podania správcovi dane od 1. januára 2014 elektronickými prostriedkami sa týka aj colných úradov. Dohoda uzatvorená s daňovým úradom sa nevzťahuje na komunikáciu s colným úradom. S každým správcom dane je potrebné uzatvoriť písomnú dohodu o elektronickom doručovaní osobitne. Celé znenie »

Posledné dni na registráciu a autorizáciu

BRATISLAVA – 17. 12. 2013: Subjektom, ktoré potrebujú hneď v prvých dňoch nového roka s finančnou správou komunikovať elektronicky, ostáva na registráciu a autorizáciu v starom systéme už len 5 dní. Následne sa systém eTax vypne. Na novom portáli finančnej správy sa bude možné registrovať a autorizovať opätovne od 2. januára 2014. Celé znenie »

Odstávka systému eTax

BRATISLAVA – 16. 12. 2013: Finančná správa od dnes postupne vypína jednotlivé funkcionality systému eTax. Daňové subjekty ho v súčasnosti používajú na podávanie dopytov, registráciu pre elektronickú komunikáciu a elektronické posielanie daňových priznaní. Od nového roka starý systém eTax nahradí nový portál finančnej správy. Celé znenie »

Kedy po novom uplatniť prenos daňovej povinnosti

BRATISLAVA – 11. 12. 2013: Novela zákona o DPH mení okrem iného aj pravidlá zdaňovania pri niektorých druhoch komodít. Rozširuje prenos povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia pri novo zadefinovaných druhoch tovarov, ktorými sú vybrané druhy poľnohospodárskych produktov, kovov, mobilné telefóny a integrované obvody. Celé znenie »

Zmeny na kontaktných miestach

BRATISLAVA – 6. 12. 2013: Novela zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) prinesie od 1.januára 2014 novinky aj pre členov združení. Ide o zdaniteľné osoby, ktoré spoločne podnikajú s inou zdaniteľnou osobou na základe zmluvy o združení, alebo inej obdobnej zmluvy. Nova ruší uplatňovanie osobitného postupu pre členov združení pri podávaní daňových priznaní, súhrnných výkazov a pri vedení záznamov. Novela ďalej upravuje postup týchto fyzických, alebo právnických osôb pri vykazovaní údajov, týkajúcich sa spoločného podnikania združenia, za obdobia do konca kalendárneho roka 2013. Celé znenie »

Finančná správa ocenila najlepšie a najpoctivejšie firmy

BRATISLAVA – 5. 12. 2013: Finančná správa spolu s Ministerstvom financií SR ocenila tri firmy, ktoré podnikajú na území Slovenska a v uplynulom zdaňovacom období zaplatili najviac daní. Firmy však museli spĺňať prísne kritériá. Celé znenie »

Zmeny na kontaktných miestach

BRATISLAVA – 2. 12. 2013: Od 2. januára 2014 budú na troch kontaktných miestach daňových úradov zmenené úradné hodiny. Ďalšie dve kontaktné miesta daňových úradov od tohto dátumu zanikajú. Celé znenie »

Zaručený elektronický podpis bezplatne

BRATISLAVA – 29. 11. 2013: Nový občiansky preukaz je cestou k elektronickej komunikácii s finančnou správou aj prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Táto možnosť bola doteraz spoplatnená, ZEP si totiž bolo treba zakúpiť u súkromných firiem. Pri vydaní nového občianskeho preukazu však môžu občania získať ZEP bezplatne. Celé znenie »

Kontrolný výkaz DPH

BRATISLAVA – 28. 11. 2013: Jednou z najdôležitejších noviniek novely zákona o DPH je elektronický kontrolný výkaz. Od nového roka ho budú finančnej správe posielať firmy, ktoré sú platitelia dane z pridanej hodnoty. Výkaz budú elektronicky posielať spolu s daňovým priznaním na DPH. Celé znenie »

V novom zákone o DPH nové zbrane proti únikom daní

BRATISLAVA – 27. 11. 2013: Boj proti daňovým podvodom a únikom na dani z pridanej hodnoty (DPH) má oporu v novej legislatíve. Nové pravidlá zapracované v novele zákona o DPH začnú platiť 1. januára 2014. Celé znenie »

„Týždne elektronickej komunikácie“ po celom Slovensku

BRATISLAVA – 25. 11. 2013: „Týždne elektronickej komunikácie“ sa začali na daňových úradoch po celom Slovensku. Počas úvodného týždňa, ktorí bol v bratislavskom kraji, si dohodu o elektronickej komunikácií prišlo podpísať viac ako tisíc podnikateľov. Celé znenie »

Správne poplatky budú lacnejšie

BRATISLAVA – 21. 11. 2013: Správne poplatky budú môcť občania od decembra platiť po novom a môžu aj ušetriť. Platiť na úradoch bude možné v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom z účtu v pobočke zahraničnej banky. Novela zákona o správnych poplatkoch začne platiť už 1. decembra 2013. Celé znenie »

„Týždne elektronickej komunikácie“ úspešne pokračujú

BRATISLAVA – 20. 11. 2013: „Týždne elektronickej komunikácie“, ktoré sa v pondelok začali na daňových úradoch v bratislavskom kraji, prinášajú prvé ovocie. Počas prvých dní si dohodu o elektronickej komunikácií prišli podpísať stovky podnikateľov. Celé znenie »

Začínajú sa „Týždne elektronickej komunikácie“

BRATISLAVA – 15. 11. 2013: Od pondelka 18. novembra sa začínajú na daňových úradoch „Týždne elektronickej komunikácie“. Počas dvoch týždňov bude špeciálna pozornosť venovaná každému, kto si príde popísať alebo obnoviť dohodu o elektronickej komunikácii. Celé znenie »

Zmena registračných čísel

BRATISLAVA – 04. 11. 2013: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky oznamuje, že pristúpilo ku zmene niektorých vydaných registračných čísel daňovým subjektom v rámci vykonanej registrácie na spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu. Zmena bude platiť od 1. januára 2014. Celé znenie »

Novinky pre výrobcov a predajcov pokladníc

BRATISLAVA – 05. 11. 2013: Novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici začne platiť už o necelé dva mesiace. Novinky prináša okrem samotných podnikateľov aj pre výrobcov a predajcov pokladníc. Smerujú najmä k potlačeniu podvodov s pokladnicami. Celé znenie »

Kontrolný výkaz DPH

BRATISLAVA – 04. 11. 2013: Kontrolný výkaz DPH (KV DPH) je už k dispozícii širokej verejnosti. Finančná správa ho dnes zverejnila na svojich webových stránkach.

KV DPH je nové opatrenie v boji proti daňovým podvodom, ktoré vstupuje do platnosti od 1. 1. 2014. Jeho podstatou je zverejnenie súm prijatých a vystavených faktúr, na základe ktorých si podnikateľ vypočítal svoju daňovú povinnosť. Výkaz umožní krížovú kontrolu faktúr a odhalenie karuselových podvodov, kedy si firmy vzájomne vystavujú fiktívne faktúry na tovar, ktorý nebol nikdy reálne dodaný. Celé znenie »

Novinky v zákone o ERP – uchovávanie údajov

BRATISLAVA – 30. 10. 2013: Údaje z registračnej pokladne je potrebné uchovávať 5 alebo 10 rokov. Lehoty stanovuje novela zákona, ktorá bude platiť od 1. januára 2014. Všetky novinky, ktoré zákon zavádza, smerujú k zníženiu krátenia prijatých tržieb a v konečnom dôsledku k zníženiu únikov na daniach. Celé znenie »

Ako vymeniť starú (dohodu o elektronickej komunikácii) za novú?

BRATISLAVA – 28. 10. 2013: Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis. Celé znenie »

Novinky v zákone o ERP

BRATISLAVA – 25. 10. 2013: Presné pravidlá ako postupovať pri odňatí certifikátu fiskálnej pokladni či efektívnejší boj proti daňovým podvodom v segmente pokladníc. Aj to prináša novela zákona o elektronickej registračnej pokladnici (ERP), ktorú schválil parlament. Nové pravidlá budú platiť 1. 1. 2014. Celé znenie »

Pomôcka pre podnikateľov

BRATISLAVA – 15. 10. 2013: Finančná správa pripravila pre podnikateľov pomôcku. Ide o odporučený vzor tlačiva, ktoré poslúži platcom DPH pri vedení a doručovaní záznamov o aute, ktoré si kúpili v EÚ a používajú ho na podnikanie. Platitelia dane tak budú mať jednoduchšiu prácu pri jeho zostavovaní. Vzor je k dispozícii na www.financnasprava.sk. Celé znenie »

Novinky v elektronickej komunikácii

BRATISLAVA – 10. 10. 2013: Od nového roka čakajú platcov DPH zmeny. S daňovým či colným úradom budú komunikovať už len elektronicky. Finančná správa preto vyzýva podnikateľov, aby si prišli podpísať dohody o elektronickej komunikácii alebo si zriadili zaručený elektronický podpis. Celé znenie »

Finančná správa varuje pred falošným kontrolórom!

BRATISLAVA – 09. 10. 2013: Na východe Slovenska „úraduje“ falošný daňový kontrolór. Muž volá z utajeného telefónneho čísla a informuje podnikateľov, že vykonáva v ich firme daňovú kontrolu. Pri nej údajne objavil nedoplatky a vyzýva subjekt, aby daň doplatil. Finančná správa žiada každého občana, ktorý sa stretne s podobným postupom, aby nič neplatil a takéto konanie nahlásil. Finančná správa komunikuje v takýchto prípadoch výlučne poštou. Celé znenie »

Finančná správa varuje pred zneužitím údajov!

BRATISLAVA – 03. 10. 2013: Finančná správa žiada každého občana, kto dostal email z adresy csp.poprad@gmail.com alebo jej podobnej, so žiadosťou o dostavenie sa na výsluch alebo poskytnutie osobných údajov, aby nereagoval. Ide o falošné emaily a odosielateľovi hrozí zneužitie údajov. Celé znenie »

Pozor na správne číslo účtu

BRATISLAVA – 01. 10. 2013: Vyše 700 daňovým subjektom, ktorým správca dane umožnil rozhodnutím odložiť si podanie daňového priznania, uplynul termín na konci septembra. Subjekty boli v tejto lehote povinné daň aj zaplatiť. Finančné riaditeľstvo upozorňuje daňovníkov aby použili správne čísla účtov. Celé znenie »

Sťahovanie Pobočky colného úradu Košice Šaca

KOŠICE – 27. 09. 2013: Colný úrad Košice informuje verejnosť o sťahovaní Pobočky colného úradu Košice Šaca.

Dňa 1. októbra 2013 nadobúda účinnosť Vyhláška MF SR č. 291/2013 z 11. septembra 2013, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Celé znenie »

Nedoplatok z poistného si nárokujte v daňovom priznaní

BRATISLAVA – 19. 09. 2013: Občanom, ktorým vznikol nedoplatok na poistnom, sa oplatí podať dodatočné daňové priznanie. Nedoplatok, ktorý im vznikol je potrebné uhradiť. Tým je to z hľadiska daní výdavok, ktorý patrí do daňového priznania. Nakoľko tento rok už občania daňové priznanie podávali, tento nový výdavok si môžu uplatniť podaním dodatočného daňového priznania za rok 2012. Celé znenie »

Pozor – preprava tovaru do Ruska sa môže predražiť

BRATISLAVA – 11. 09. 2013: Ruské colné orgány pripravujú od 14. septembra 2013 nové opatrenia pri preprave tovaru za použitia tvz. „karnetu TIR“, ktoré môžu znamenať pre našich dopravcov vyššie náklady spojené s prepravou. Ide o tzv. dodatočné zabezpečenie colného dlhu.

Ruské colné orgány ukončili dohodu s národným záručným združením k 1. decembru 2013. Dohovor TIR nemôže byť uplatňovaný na území, ktoré nie je pokryté národným záručným združením. Celé znenie »

Zmeny v zákone o spotrebnej dani z minerálneho oleja

BRATISLAVA – 10. 09. 2013: Upozornenie pre obchodníkov s vybraným minerálnym olejom. Pozor na veľkosť balenia a druh minerálneho oleja. Určité druhy minerálnych olejov podliehajú kontrole a postupu pri preprave v prípade, že ich objem presahuje 150 resp. 230 litrov. Colný úrad je potrebné požiadať o vydanie povolenia obchodovanie do 30. septembra 2013.

Obchodník, ktorí chce od 1. novembra 2013 obchodovať s vybraným minerálnym olejom je povinný do 30. septembra 2013 požiadať colný úrad o vydanie povolenia na obchodovanie. Celé znenie »

Chorvátsko v EU znamená zmeny pre platcov DPH

BRATISLAVA – 21. 08. 2013: Mesačný platcovia DPH majú posledné 4 dni na podanie priznania za predchádzajúci mesiac. V súvislosti so vstupom Chorvátska do Európskej únie dňa 1. 7. 2013 z pohľadu platiteľov DPH došlo k zmenám pri uplatňovaní zákona o DPH pri zdaniteľných obchodoch s Chorvátskom. Tie sa po prvý krát premietnu práve v spomínaných priznaniach. Celé znenie »

Za služobné auto sa platí aj počas „PN-ky“

BRATISLAVA – 30. 7. 2013: Povinnosť platiť daň z motorových vozidiel neovplyvní práceneschopnosť, voľné dni, ani nedostatok pracovných príležitostí.

Podľa zákona o miestnych daniach, daňová povinnosť k dani z motorových vozidiel vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Faktory ako sezónne práce, alebo nedostatok pracovných príležitostí ju neovplyvňujú. Celé znenie »

V prípade, že Váš počítač nedokáže otvoriť horeuvedený dokument, stiahnite si Adobe Reader

Živnostenské noviny


Živnostenské noviny

Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR
Regionálna rozvojová agentúra
Užitočné odkazy