SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Finančné granty pre rodinné podnikanie

Grantová výzva ponúka podporu vo výške 25-tisíc EUR pre rodinné podniky, ktoré potrebujú pomôcť s riešením dopadov krízy, generačnú výmenu, nástupníctvo a celkový rozvoj.

Mikro, malé a stredné rodinné podniky so sídlom podnikania (právnické osoby - podnikatelia) a miestom podnikania (fyzické osoby – podnikatelia) na území Slovenska zo všetkých oblastí hospodárstva môžu požiadať o expertné poradenstvo k témam:

  • generačná výmena a nástupníctvo z hľadiska riadenia firmy (manažérske nástupníctvo) – rozvoj potenciálu členov rodinného podniku (individuálny rozvoj, tímový rozvoj, firemná kultúra),
  • nástupníctvo,
  • riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19.

Celé znenie výzvy nájdete v tomto dokumente.

Granty poskytuje Slovak Business Agency - špecializovaná agentúra na podporu malého a stredného podnikania.

Informácie o termínoch:

Posledný deň na predkladanie Žiadosti: 17. augusta 2020 do 23:59
Predpokladaný termín na vyhodnotenie Žiadostí: 16. september 2020
Obdobie na poskytovanie poradenských služieb: október 2020 - február 2021
Duálne vzdelávanie Rozhodcovský súd SŽK
Partneri
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
SŽK je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR


Za inovatívne Slovensko
Komora podporuje iniciatívu pre digitálnu budúcnosť Slovenska, zefektívnenie byrokratických procesov a rozvoj inovácií v podnikaní
Užitočné odkazy

BOZP u živnostníka